HOPP

Szkolenie edukatorów z Polski i Norwegii StartNow+W drugim tygodniu sierpnia, w ramach projektu Startnow+, w Milówce, odbyło się szkolenie dla nauczycieli i edukatorów z Polski i Norwegii. Spotkanie składało się z sesji warsztatowych poświęconych edukacji pozaformalnej, edukacji zdrowotnej oraz praktycznego zastosowania modułów edukacyjnych stworzonych w ramach projektu StartNow +. Ponadto uczestnicy chętnie dzielili się informacjami na temat norweskiego i polskiego systemu edukacji, rozmawiali o dobrostanie uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym, a także mieli okazję wcielić się w rolę facylitatorów i poprowadzić wybrane przez siebie zajęcia, w oparciu o narzędzie modułu, oraz otrzymać informację zwrotną . Grupa wzięła również udział w grze miejskiej w Bielsku-Białej oraz wieczorze polsko-norweskim, dzięki któremu dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o naszych krajach. Mamy nadzieję, że szkolenie było dla uczestników okazją do wymiany dobrych praktyk, nawiązania kontaktów i poznania metod, które już niedługo będą przez nich wykorzystywane na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

Tags: - -