HOPP

Partnerzy

Social Policy and Action Organization” powstała w Nikozji na Cyprze, początkowo jako nieformalna grupa, a w 2014 roku została zarejestrowana jako organizacja pozarządowa.

Głównym celem organizacji jest rozwój obszarów polityki społecznej i działania mające na celu rzeczywiste rozwiązanie problemów społecznych i poprawę jakości życia obywateli, zwłaszcza tych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizacja z Cypru Social to stowarzyszenie współpracujące z nami w ramach kilku różnych projektów: „Combating Violence and Bullying Among Young People” na Cyprze oraz “European warm-up”, „HOP into NET” oraz „Next step to healthy Europe” w Polsce. Organizacja cypryjska cieszy się dużym zasięgiem oddziaływania. Jej członkowie są niezwykle wykształceni i ambitni. Razem z nimi aplikowaliśmy z wnioskiem bezpośrednio do Komisji Europejskiej o projekt „Juvenile-On-Juvenile Sexual Abuse – Support To Victims, Treatment To Offenders And Actions For Prevention”, a także z projektem „Healthy Bodies and Minds” w ramach Programu Erasmus +.

W latach 2017-2019 wspólnie zrealizowaliśmy nasz największy projekt: „Start now!: strategic partnership for health promotion among youth”, który był projektem partnerstwa strategicznego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (akcja 2). Został on objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Projekt zakończył się sukcesem, otrzymał certyfikat „projekt na medal” oraz został włączony do dobrych praktyk przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Obecnie realizujemy nasz drugi projekt w ramach partnerstwa strategicznego wraz z organizacjami partnerskimi z: Grecji, Hiszpanii i Martyniki. Celem projektu „React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work” jest zwiększenie świadomości oraz zapobieganie zjawisku przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja Bulgarian Sports Development Association została założona w 2010 roku w Sofii. Jest to organizacja pozarządowa ukierunkowana na rozwój bułgarskiego sportu oraz polepszanie kultury sportowej w Bułgarii. 

W działania stowarzyszenia zaangażowane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które są chętne do pomocy w celu rozwoju sportu. Stowarzyszenie organizuje różne imprezy w obszarach: przedsiębiorczość, obywatelstwo i aktywne społeczeństwo. Członkowie organizacji są przekonani, iż sport powinien być częścią współczesnego życia dzieci i młodzieży, oraz w potrzebę wzbudzenia w nich wartości, takich jak motywacja, dyscyplina, zasady fair play. 

Wolontariusze z Bulgarian Sports Development Association brali udział w realizowanych przez nas projektach: wymianie młodzieży „European warm-up”, szkoleniu „HOP into NET” oraz wymianie „Next step to healthy Europe” W tym roku byliśmy także ich partnerami w szkoleniu „Volunteering for knowledge” w Sofii. Jako partnerzy wzięliśmy również udział w ich szkoleniu „Integration through sport” oraz „DRIVE”.

W latach 2017-2019 wspólnie zrealizowaliśmy nasz największy projekt: „Start now!: strategic partnership for health promotion among youth”, który był projektem partnerstwa strategicznego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (akcja 2). Został on objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Projekt zakończył się sukcesem, otrzymał certyfikat „projekt na medal” oraz został włączony do dobrych praktyk przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankivsku jest jedną z najstarszych uczelni na Ukrainie, która szkoli  ponad 8000 studentów. Wysoki poziom kwalifikacji pozwala absolwentom Uniwersytetu z powodzeniem pracować w wielu krajach na świecie. Wśród nich są także liczni naukowcy, szefowie publicznej służby zdrowia, a także  lekarze. Na Uniwersytecie działa wiele różnych organizacji studenckich. Jedną z nich jest Esculap, który jest  partnerem naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie HOPP od prawie 3 lat współpracuje z Uniwersytetem w Ivano-Frankivsku na polu międzynarodowym. Przez ten czas udało nam się wypracować stałą współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego.  Nasze dotychczasowe projekty dotyczyły promowania zdrowego stylu życia. Młodzież z Polski i Ukrainy chciałaby swoją postawą prezentować jak wiele można razem zdziałać oraz że otwartość i zrozumienie stanowi dobry fundament budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku na Ukrainie. Organizację tą mieliśmy okazję poznać za pośrednictwem biura promocji i kontaktu z zagranicą w Urzędzie Miasta Opola, podczas organizacji projektu „Youth & Fit Synergy” zrealizowanego w styczniu 2015 roku. Wymiana zakończyła się sukcesem, a organizacja partnerska okazała się godna zaufania i bardzo rzetelna. Organizacja ta jest kompetentna, a studenci zaangażowani w liczne przedsięwzięcia młodzieżowe. Organizacja z Ukrainy stanowi partnera na szczeblu partnerstwa miast Opola – Ivano-Frankivska. Naszą współpracę kontynuowaliśmy, w efekcie czego zrealizowaliśmy wspólnie drugą wymianę młodzieży „Youth & Fit Energy”. Miasta partnerskie nie licząc wymian młodzieży nie miały dotychczas młodzieżowego wymiaru międzynarodowego. Nasze działania zapoczątkowały więc tego typu aktywności miast partnerskich.

Gesundheitsakademie to wyższa szkoła medyczna w Poczdamie. Szkoła pozostaje w partnerstwie z lokalnym szpitalem – Szpital Zachodni w Brandenburgii, w ramach której odbywają się praktyki młodzieży oraz przeprowadzane są akcje promocji zdrowia wśród lokalnego społeczeństwa. Wyższa Szkoła w partnerstwie z miastem Poczdam współpracuje z miastem Opole w obszarze polityki zdrowia, młodzieży i wymiany doświadczeń w zarządzaniu miastem. W ramach tych doświadczeń pracownicy i studenci szkoły wzięli udział w szeregu wymian pomiędzy tymi miastami.

Z organizacją z Niemiec spotkaliśmy się dwukrotnie w Opolu. Dotychczasowe projekty były trójstronnymi wymianami młodzieży pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą. Dla naszego niemieckiego partnera bardzo ważne jest poznanie nowych organizacji, z którymi mogliby rozpocząć współpracę. Organizacje te mieliśmy okazję poznać za pośrednictwem biura promocji i kontaktu z zagranicą w Urzędzie Miasta Opola, podczas organizacji projektu „Youth & Fit Synergy” zrealizowanego w styczniu 2015 roku.