HOPP

Partnerzy

Social Policy and Action Organization” powstała w Nikozji na Cyprze, początkowo jako nieformalna grupa, a w 2014 roku została zarejestrowana jako organizacja pozarządowa.

Głównym celem organizacji jest rozwój obszarów polityki społecznej i działania mające na celu rzeczywiste rozwiązanie problemów społecznych i poprawę jakości życia obywateli, zwłaszcza tych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizacja z Cypru Social to stowarzyszenie współpracujące z nami w ramach kilku różnych projektów: „Combating Violence and Bullying Among Young People” na Cyprze oraz “European warm-up”, „HOP into NET” oraz „Next step to healthy Europe” w Polsce. Organizacja cypryjska cieszy się dużym zasięgiem oddziaływania. Jej członkowie są niezwykle wykształceni i ambitni. Razem z nimi aplikowaliśmy z wnioskiem bezpośrednio do Komisji Europejskiej o projekt „Juvenile-On-Juvenile Sexual Abuse – Support To Victims, Treatment To Offenders And Actions For Prevention”, a także z projektem „Healthy Bodies and Minds” w ramach Programu Erasmus +.

Obecnie wspólnie realizujemy nasz największy projekt: „Start now!: strategic partnership for health promotion among youth”, który jest projektem partnerstwa strategicznego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (akcja 2). Został on objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola.

Organizacja Bulgarian Sports Development Association została założona w 2010 roku w Sofii. Jest to organizacja pozarządowa ukierunkowana na rozwój bułgarskiego sportu oraz polepszanie kultury sportowej w Bułgarii. 

W działania stowarzyszenia zaangażowane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które są chętne do pomocy w celu rozwoju sportu. Stowarzyszenie organizuje różne imprezy w obszarach: przedsiębiorczość, obywatelstwo i aktywne społeczeństwo. Członkowie organizacji są przekonani, iż sport powinien być częścią współczesnego życia dzieci i młodzieży, oraz w potrzebę wzbudzenia w nich wartości, takich jak motywacja, dyscyplina, zasady fair play. 

Wolontariusze z Bulgarian Sports Development Association brali udział w realizowanych przez nas projektach: wymianie młodzieży „European warm-up”, szkoleniu „HOP into NET” oraz wymianie „Next step to healthy Europe” W tym roku byliśmy także ich partnerami w szkoleniu „Volunteering for knowledge” w Sofii. Jako partnerzy wzięliśmy również udział w ich szkoleniu „Integration through sport” oraz „DRIVE”.

Obecnie wspólnie realizujemy nasz największy projekt: „Start now!: strategic partnership for health promotion among youth”, który jest projektem partnerstwa strategicznego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (akcja 2). Został on objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola.

Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankivsku jest jedną z najstarszych uczelni na Ukrainie, która szkoli  ponad 8000 studentów. Wysoki poziom kwalifikacji pozwala absolwentom Uniwersytetu z powodzeniem pracować w wielu krajach na świecie. Wśród nich są także liczni naukowcy, szefowie publicznej służby zdrowia, a także  lekarze. Na Uniwersytecie działa wiele różnych organizacji studenckich. Jedną z nich jest Esculap, który jest  partnerem naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie HOPP od prawie 3 lat współpracuje z Uniwersytetem w Ivano-Frankivsku na polu międzynarodowym. Przez ten czas udało nam się wypracować stałą współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego.  Nasze dotychczasowe projekty dotyczyły promowania zdrowego stylu życia. Młodzież z Polski i Ukrainy chciałaby swoją postawą prezentować jak wiele można razem zdziałać oraz że otwartość i zrozumienie stanowi dobry fundament budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku na Ukrainie. Organizację tą mieliśmy okazję poznać za pośrednictwem biura promocji i kontaktu z zagranicą w Urzędzie Miasta Opola, podczas organizacji projektu „Youth & Fit Synergy” zrealizowanego w styczniu 2015 roku. Wymiana zakończyła się sukcesem, a organizacja partnerska okazała się godna zaufania i bardzo rzetelna. Organizacja ta jest kompetentna, a studenci zaangażowani w liczne przedsięwzięcia młodzieżowe. Organizacja z Ukrainy stanowi partnera na szczeblu partnerstwa miast Opola – Ivano-Frankivska. Naszą współpracę kontynuowaliśmy, w efekcie czego zrealizowaliśmy wspólnie drugą wymianę młodzieży „Youth & Fit Energy”. Miasta partnerskie nie licząc wymian młodzieży nie miały dotychczas młodzieżowego wymiaru międzynarodowego. Nasze działania zapoczątkowały więc tego typu aktywności miast partnerskich.

Gesundheitsakademie to wyższa szkoła medyczna w Poczdamie. Szkoła pozostaje w partnerstwie z lokalnym szpitalem – Szpital Zachodni w Brandenburgii, w ramach której odbywają się praktyki młodzieży oraz przeprowadzane są akcje promocji zdrowia wśród lokalnego społeczeństwa. Wyższa Szkoła w partnerstwie z miastem Poczdam współpracuje z miastem Opole w obszarze polityki zdrowia, młodzieży i wymiany doświadczeń w zarządzaniu miastem. W ramach tych doświadczeń pracownicy i studenci szkoły wzięli udział w szeregu wymian pomiędzy tymi miastami.

Z organizacją z Niemiec spotkaliśmy się dwukrotnie w Opolu. Dotychczasowe projekty były trójstronnymi wymianami młodzieży pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą. Dla naszego niemieckiego partnera bardzo ważne jest poznanie nowych organizacji, z którymi mogliby rozpocząć współpracę. Organizacje te mieliśmy okazję poznać za pośrednictwem biura promocji i kontaktu z zagranicą w Urzędzie Miasta Opola, podczas organizacji projektu „Youth & Fit Synergy” zrealizowanego w styczniu 2015 roku.