HOPP

O nas

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” zostało założone w 2012 roku, w Opolu. Obecna siedziba mieści się przy Placu Kopernika 13.

Naszymi członkami są studenci zainteresowani tematyką zdrowia publicznego oraz aktywne osoby starsze dbające o dialog międzypokoleniowy.

Nasze stowarzyszenie angażuje się w aktywne życie międzynarodowe młodzieży. Naszym celem jest pogłębianie ich kreatywności i mobilności.

Celem statutowym stowarzyszenia jest promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży, dlatego też chcielibyśmy realizować ten cel poprzez wzmocnienie pozaformalnych ścieżek edukacyjnych.

Adresatem naszych działań jest zarówno młodzież jak i liderzy z nią pracujący. Ze względu na zwiększoną potrzebę edukacji osób z mniejszymi szansami, które niejednokrotnie mają gorszy dostęp do wiedzy w zakresie zdrowia publicznego, a tym samym gorsze postawy zdrowotne, naszym zasięgiem staramy się obejmować młodzież w każdym wieku i bez względu na status.

Poprzez wdrażenie innowacyjnej metodologii pracy z młodzieżą pragniemy zwiększać kompetencje pracowników młodzieżowych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi IT z kolei, rozszerzamy zasięg odbiorców.

Prezes stowarzyszenia jest Martyna Jaros, która posiada doświadczenie w ramach zarządzania projektami międzynarodowymi. Ponadto, swoją wiedzę i doświadczenie buduje od początku istnienia stowarzyszenia. Wzięła udział min.: w szkoleniu pt. „Możesz więcej niż myślisz”, podczas którego poruszane były zagadnienia pozyskiwania środków finansowych z różnego rodzaju projektów unijnych, jak również możliwości społecznego udzielania się w obrębie regionu, między innymi w samym Opolu. Inne działania Prezes zwiększające doświadczenie organizacji jako całości to udział w szkoleniu e-learningowym dotyczącym fundraisingu, czyli pozyskiwania środków finansowych oraz księgowości w trzecim sektorze, które to umiejętności niejednokrotnie przydały się w pozyskiwaniu materiałów promocyjnych dla uczestników realizowanych projektów. Prezes Stowarzyszenia wzięła także udział w szkoleniu poświęconym widoczności projektów oraz rozpowszechnianiu rezultatów. Szkolenie pt. „P.I.N. – Promote It, Nonformally” odbyło się w październiku 2013 roku, w Bukareszcie, w Rumunii. W kwietniu 2016 roku ukończyła kurs „The Challenges of Global Health”, organizowany w ramach e-learningu przez Duke University w USA. Tematyka szkolenia dotyczyła nowych globalnych wyzwań dla zdrowia publicznego. Dzięki niemu, stowarzyszenie wytyczyło nowe obszary działań. W maju tego roku, prezes brała udział w 3-dniowym webinarium organizowanym przez FRSE, podczas którego poruszono szereg kwestii związanych z formalnym prowadzeniem projektów Erasmus +.