info centrum

React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work Info Centrum to centrum informacji online, którego celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej zapobiegania przemocy seksualnej. W specjalnej zakładce znajdą się informacje o projekcie oraz linki do metod i narzędzi edukacyjnych, będących rezultatem działań krajów partnerskich projektu.

Przewodnik

Przewodnik stanowi kompleksowe źródło danych i informacji, opublikowanych w ramach projektu i zawiera:
– Akademickie prace badawcze przeprowadzone w całej Europie w zakresie skutecznych podejść, programów i dobrych praktyk zapobiegania przemocy seksualnej,
– krajowe, europejskie i międzynarodowe strategie i polityki promujące zapobieganie przemocy seksualnej oraz proponowane plany działania i dyrektywy,
– Skuteczne strategie, polityki, programy, dobre praktyki i działania w zakresie zapobiegania przemocy seksualnej (w tym pozaformalne narzędzia i metody) wdrażane przez organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony w całej Europie.

E-learning

Interaktywna platforma szkoleniowa w zakresie zapobiegania przemocy seksualnej poprzez pracę z młodzieżą. Na platformie znajdują się wszystkie opracowane moduły szkoleniowe dla liderów młodzieżowych, organizacji i instytucji. Platforma charakteryzuje się wysokiej jakości treścią i środowiskiem edukacyjnym, elementami multimedialnymi, przyjaznym dla użytkownika designem, łatwą nawigacją i interaktywnością.

Plan strategiczny

W ramach projektu został opracowany strategiczny plan działania zatytułowany „REACT-ACT-PREVENT SEXUAL VIOLENCE FOR BETTER COMMUNITIES”. Publikacja zawiera wnioski, rekomendacje, zmiany legislacyjne, oparte na propozycjach, sugestiach, pomysłach i poglądach na działania zapobiegawcze, wspólnie opracowane przez wszystkich uczestników, które przyczynią się do zwalczania przemocy seksualnej i ochrony społeczności. 

Po więcej informacji, skontaktuj się z nami!