HOPP


Zaledwie tydzień temu zakończyliśmy pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach naszego największego projektu. Odbyło się ono w Opolu, w dniach 21-24 kwietnia. Podczas tego spotkania oficjalnie rozpoczęliśmy nasz projekt, który jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Podczas tych intensywnych, ale bardzo owocnych dni udało nam się formalnie ustanowić nasze partnerstwo, podpisując wewnętrzne porozumienia między […]