HOPP

Strona Główna

Naszymi członkami są młodzi ludzie zainteresowani tematyką zdrowia publicznego oraz aktywne osoby starsze dbające o dialog międzypokoleniowy. Nasza organizacja skupia swoje cele statutowe wokół zdrowia. Poprzez nasze działania pragniemy zwrócić uwagę na rangę zdrowego trybu życia. Jednocześnie chcemy przybliżać społeczeństwu tematykę związaną ze zdrowiem publicznym. Stowarzyszenie HOPP ma swoją siedzibę w mieście wojewódzkim Opolu.

Misją stowarzyszenia jest profilaktyka i promocja zdrowia, dzięki którym możliwe będzie polepszenie jakości życia i zmniejszenie zapadalności na choroby.

Poprzez nasze działania pragniemy zwrócić uwagę na rangę zdrowego trybu życia. Jednocześnie chcemy przybliżać społeczeństwu tematykę związaną ze zdrowiem publicznym

Celem stowarzyszenia jest promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży, który realizujemy poprzez wzmocnienie pozaformalnych metod edukacji zdrowotnej. Stowarzyszenie obecnie wdraża projekt w ramach partnerstwa strategicznego (Erasmus+) pt. „Start now!: Strategic partnership for health promotion among youth” (www.startnow-erasmus.eu). Adresatem naszych działań jest zarówno młodzież jak i liderzy z nią pracujący. Zasięgiem tych działań obejmujemy młodzież w każdym wieku i bez względu na status. Rezultatem projektu będzie publikacja dotycząca pozaformalnych metod edukacji zdrowotnej oraz portal zawierający kurs e-learningowy, w ramach których chcemy nauczyć jak dbać o siebie, o innych i o środowisko, w którym żyjemy.

Stowarzyszenie angażuje się w aktywne życie międzynarodowe młodzieży, a celem jest pogłębianie ich kreatywności i mobilności. Poprzez realizację oraz partnerstwo w projektach międzynarodowych, w ramach Programu Erasmus+, młodzi ludzie mają okazję do rozwoju osobistego.

Stowarzyszenie zrealizowało 2 projekty w ramach Programu „Młodzież w działaniu” oraz 6 projektów w ramach Programu „Erasmus +”. Na koncie HOPP jest organizacja 6 wymian młodzieży oraz 1 seminarium kontaktowe i 1 szkolenie. Wspomniane seminarium – PBA, pt „First step to healthy Europe!” zapoczątkowało działalność na polu młodzieżowych projektów międzynarodowych. Podczas projektu poznaliśmy praktyczne aspekty realizacji projektów oraz swoich pierwszych partnerów. Kolejne wymiany pogłębiały te znajomości, a kolejne lata wzbogacały stowarzyszenie o nowych członków, którzy brali udział w projektach zagranicznych: w Serbii, Rumunii (kilkakrotnie), Bułgarii, Włoszech oraz na Cyprze. Stowarzyszenie podczas 3 lat aktywnego działania wypracowało stałe partnerstwa z organizacjami z: Bułgarii, Cypru, Rumunii, Włoch, Niemiec i Ukrainy. Obecnie stowarzyszenie rozpoczyna projekt „Start Now! Strategic partnership for health promotion among youth” w ramach akcji 2 Programu Erasmus +, wraz z organizacjami partnerskimi z Bułgarii oraz Cypru. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy młodzieży w zakresie edukacji pozaformalnej zwłaszcza w sferze zdrowia publicznego.

Grupy wolontariuszy wzięły udział w następujących międzynarodowych projektach młodzieżowych: “Know It, Show It, Share It – Volume 2” (Serbia); “ATOQ” (Włochy), „Appetiser”-An introduction to international youth work (Łotwa), “Act For Your Health!” (Rumunia); „Combating Violence and Bullying Among Young People”(Cypr); “Young Europeans feeling at home in Oas Land” (Rumunia), “Journey into finance” (szkolenie i wymiana w Rumunii), “Volunteering for knowledge” (szkolenie w Bułgarii), “Move for health” (Włochy – 2 wymiany), „You are not alone” (Rumunia), TC “DRIVE” (Bułgaria), „Move for Health” we Włoszech, a także w szkoleniu „DRIVE” w Bułgarii.