HOPP

Spotkanie liderów NGO w Opolu – Round Table 2Nasze stowarzyszenie we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Horyzont” w Opolu zorganizowało drugie spotkanie liderów organizacji pozarządowych w ramach projektu „React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work” (partnerstwo strategiczne Programu Erasmus+). Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki przemocy seksualnej, w tym profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Wydarzenie Round Table w Opolu stanowiło część działania partnerskiego projektu i było jednym z 5 podobnych wydarzeń projektowych. Pozostałe Round Table zostały zorganizowane przez organizację wiodącą z Cypru oraz pozostałe organizacje partnerskie: Grecję, Hiszpanię i Martynikę. Idee i pomysły wyciągnięte ze spotkań przyczynią się do stworzenia planu strategicznego dla NGOs w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej, który będzie jednym z wielu rezultatów projektu.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Round Table, a w szczególności prezesowi Fundacji „Horyzont” Wojtkowi Zabrockiemu za współpracę przy organizacji spotkania. Ogromny wkład merytoryczny wykazali liderzy organizacji MIR oraz QUISISANA. Dziękujemy Wam za tak owocne spotkanie!