HOPP

Warsztaty upowszechniające w OpoluW ramach upowszechniania rezultatów wymiany młodzieżowej HOPP into Environmental Health w świetlicy środowiskowej OAZA w Opolu przeprowadziliśmy warsztaty mające na celu uwrażliwienie młodzieży na zdrowie środowiskowe. Poruszone zostały problemy między innymi zanieczyszczenia plastikiem, hałasem, zatrucia powietrza czy też nadmiernego konsumpcjonizmu a powiązanymi z nimi zagrożeniami dla zdrowia. Tematami tymi zajmowaliśmy się w trakcie projektu, gdzie zadaniem młodzieży było stworzenie kampanii ulicznych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień. Wykorzystane zostały między innymi elementy modułów StartNow+ (dostępne W Google Play i AppStore) jak i elementy treningu interpersonalnego. Młodzież z Opola miała okazję odprężyć się przy odgłosach lasu i stworzyć plakaty promujące prawidłowe nawyki zdrowotne. Nie zabrakło możliwości do zabrania głosu w dyskusji na temat możliwych rozwiązań problemów, naglących współczesne społeczeństwo. Serdecznie dziękujemy Fundacji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu za możliwość przeprowadzenia warsztatów, a tym samym wzrostu świadomości na temat zdrowia środowiskowego.