HOPP

Jak uczyć pozaformalnie o zdrowiu? Zapoznaj się z naszą publikacją!Publikacja: „How to promote health in non-formal methods among youth” stanowi główny rezultat projektu „Start Now!”. Trwający ponad 1,5 roku projekt partnerstwa strategicznego, w ramach programu Erasmus+ był okazją do zgłębienia metod edukacji pozaformalnych oraz edukacji zdrowotnej. Wraz z partnerami stworzyliśmy moduły – narzędzie pozaformalnego edukowania o zdrowiu. Narzędzie to kierujemy do wszystkich osób pracujących z młodzieżą, liderów, trenerów, edukatorów.

Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu oraz szeregu warsztatów pilotażowych z wykorzystaniem modułów wierzymy w sukces tej metody. Oprócz modułów, publikacja ma wiele do zaoferowania między innymi: analizę sytuacji zdrowotnej oraz analizę poziomu edukacji zdrowotnej w krajach partnerskich projektu. Prezentujemy także założenia edukacji pozaformalnej, przybliżamy podstawowe pojęcia w przyjazny sposób. Ponadto, publikacja zawiera studium badania ankietowego na temat tak edukacji zdrowotnej jak i pozaformalnej oraz szans na sukces wypracowanej metody, z którą zapoznali się ankietowani. Na koniec ważny element stanowi ewaluacja i podsumowanie projektu przez kluczowych jego uczestników.

Mamy nadzieję dotrzeć z publikacją do szerokiego grona odbiorców wierząc, że stworzone przez nas narzędzie może być z powodzeniem wykorzystywane tak w szkołach podczas lekcji o zdrowiu, lekcji języka angielskiego, jak również podczas pozaszkolnych form edukacji (świetlice, szkoły językowe itp). Najbliższe naszemu sercu są jednak organizacje pozarządowe, współpracujące z młodzieżą w każdym wieku.