HOPP

Dzień Otwarty projektu Start Now! w OpoluDwuletni projekt partnerstwa strategicznego właśnie dobiega końca. Już teraz możemy stwierdzić, że trudny cel – wypracowania nowatorskich metod edukacji zdrowotnej udało się zrealizować. Poprzez gruntowane badania ankietowe, 4 międzynarodowe spotkania, kurs szkoleniowy w Głuchołazach i szereg innych działań lokalnych w 3 krajach projektu, został przygotowany innowacyjny przewodnik nauczania o zdrowiu.

W projekcie udało się połączyć wymiar międzynarodowy z lokalnym. Całością koordynowały 3 organizacje partnerskie: Stowarzyszenie HOPP z Opola, Bulsport z Bułgarii oraz SPAO z Cypru. Dla zwiększenia zasięgu wdrożeniem metody zajęły się lokalne organizacje z Opola, Nikozji i Sofii. Liderzy z tamtejszych organizacji zostali przeszkoleni na tygodniowym międzynarodowym spotkaniu w Głuchołazach. Z dawką nowej wiedzy o metodzie przystąpili do warsztatów pilotażowych w swoich organizacjach. Wszystkie te organizacje otrzymały projektowy certyfikat NEC – Non formal Eductation Center (Centrum Edukacji Pozaformalnej).

Projekt był przygotowany wielowymiarowo z wykorzystaniem wiedzy ekspertów w dziedzinie edukacji zdrowotnej i edukacji pozaformalnej oraz badań ankietowych. Druga faza badania ujawniła pełną skuteczność metody: 85% badanych opowiedziało się za dużą użytecznością metody, a 80% badanych, oceniło bardzo pozytywnie szansę metody na sukces.

Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz oficjalnym wsparciem Cypryjskiego Komisarza ds. Wolontariatu i organizacji pozarządowych. Jesteśmy dumni z faktu, że stowarzyszenie otrzymało możliwość realizacji tak dużego i ważnego projektu.

Wydarzeniem zamykającym projekt był Dzień Otwarty, który odbył się 12 października w Opolu i był organizowany przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”. Na to wydarzenie składały się 3 aktywności: konferencja oraz 2 warsztaty z wykorzystaniem wypracowanej metody: „Train your brain” (Centrum Dialogu Obywatelskiego) oraz „Stress less” (Uniwersytet Opolski). Wspomniana konferencja miała miejsce w Opolskim Ratuszu. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele urzędu miasta, organizacji pozarządowych oraz Uniwersytetu Opolskiego. Podczas konferencji prelegenci przedstawili dwuletni projekt, jego aktywności, wymiar międzynarodowy i lokalny jak również osiągnięte rezultaty, w tym: publikację projektu „How to promote health in non-formal methods among youth”, kurs e-learningowy i Centra Edukacji Pozaformalnej. Podobne wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu trwają symultanicznie w krajach partnerskich: w Bułgarii oraz na Cyprze.