HOPP

Projekt „Start Now!” projektem na medal!Niespełna 2 dni temu otrzymaliśmy pozytywną opinię Instytutu Promocji Trzeciego Sektora, który przyznał naszemu projektowi „Start Now!: strategic partnership for health promotion among youth” certyfikat „Projekt na medal”. Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że projekt spełnił wszystkie kryteria najlepszej inicjatywy 🙂

Ideą Programu „Certyfikat NGO” jest upowszechnianie wiedzy na temat polskich organizacji pozarządowych, promocja ich najlepszych działań i projektów, oraz, jak w przypadku wyróżnienia pn. ”Projekt na medal” – promocja najlepszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.