HOPP

HOPP into Environmental HealthW poniedziałek zakończył się organizowany przez nasze stowarzyszenie projekt „HOPP into Environmental Health”. Podczas wymiany w Rajczy młodzież z Polski, Portugalii, Rumunii oraz Czech zapoznawała się z zagadnieniami związanymi ze zdrowiem środowiskowym, będącym dziedziną zdrowia publicznego. Efektem ich pracy było między innymi zaprojektowanie społecznej kampanii związanej z problemami zdrowotnymi którymi podłożem są problemy ekologiczne, którą następnie przeprowadzili na ulicach Bielska-Białej. Owe kampanie dotyczyły między innymi zanieczyszenia środowiska hałasem, plastikiem czy też problemu konsumpcjonizmu w dzisiejszych czasach. Nie zabrakło również elementów integracji międzynarodowej w towarzystwie natury. Uczestnicy wywierali pozytywny wpływ na lokalne środowisko, porzez między innymi akcję sprzątania zaśmieconych terenów. Nie zabrakło również aktywności w formie górskich wycieczek. Ostatniego dnia podczas emocjonalnego pożegnania, uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass potwierdzające nabyte przez nic kompetencje. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!