HOPP

Zabierz głos w dyskusji na temat przeciwdziałania przemocy seksualnej!Zapraszamy do włączenia się w dyskusję na temat przeciwdziałania przemocy seksualnej. Otwarte Forum powstało w ramach projektu React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work (partnerstwo strategiczne Programu Erasmus+) i stanowi jedno z działań projektowych prowadzonych we wszystkich krajacah partnerskich projektu: na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii i na Martynice. Wasze pomysły i wnisoki zostaną opracowane w celu multiplikowania dobrych praktych i wytworzenia nowych narzędzi profilaktycznych. Forum zostało objęte patronatem medialnym portalu @W Centrum!

https://pro.dcen.eu/react-act-prevent-forum/d/17-podstawowe-metody-zapobiegania-praktyki-i-dzia-ania