HOPP

Sexual Violence Prevention Through Youth Work: Strategies, Programmes and Good Practices in Europehttps://docs.wixstatic.com/ugd/b91283_04eecbf7918049cab380faac7e547013.pdf?index=true

Przewodnik zatytułowany “Sexual Violence Prevention Through Youth Work: Strategies, Programmes and Good Practices in Europe” przedstawia pierwszy rezultat intelektualny projektu “React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work”, który powstał w wyniku badań przeprowadzonych podczas pierwszych miesięcy projektu.

Przewodnik stanowi kompleksowy zasób z danymi i informacjami, opublikowanymi i wyrażonymi publicznie przez relatywne zainteresowane strony, w następujących aspektach:

1. Akademickie prace badawcze prowadzone w całej Europie w zakresie skutecznych metod, programów i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania przemocy seksualnej,
2. Krajowe, europejskie i międzynarodowe strategie i polityki promujące zapobieganie przemocy seksualnej oraz proponowane plany działania i dyrektywy,
3. Skuteczne strategie, polityki, programy, dobre praktyki i działania (w tym pozaformalne narzędzia i metody) w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej wdrażane przez organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony w całej Europie.