HOPP

MŁODZIEŻOWA KAMPANIA PRZECIWKO PRZEMOCY SEKSUALNEJREACT-ACT-PREVENT SEXUAL VIOLENCE

Youth NGO Challenge

The Challenge – Wyzwanie

Jakie narzędzia lub praktyki możesz wdrożyć w swojej organizacji, aby promować zapobieganie przemocy seksualnej? To wyzwanie polega na reagowaniu i zapobieganiu przemocy seksualnej w twoim bliskim otoczeniu. Zbierz pomysły ze współpracownikami i wolontariuszami i nakręć film trwający od 1 do 3 minut, jednocześnie realizując swój pomysł. Możesz korzystać z gier, ćwiczeń interaktywnych lub eksperymentalnych, pokazując, w jaki sposób Twoja organizacja pozarządowa przyczynia się do tego by zapobiegać przemocy seksualnej. Udostępnij ten film na swoim profilu w mediach społecznościowych za pomocą hashtagów.

Jak opublikować film?

  • Nagraj krótki film w języku ojczystym lub angielskim
  • Stwórz post na swoim profile (Facebook, Instagram, Twitter) I oznacz stronę kampanii:

Czas trwania

Wyzwanie potrwa od grudnia 2018 r. W całej Europie. Możesz brać udział tyle razy, ile chcesz.

Cele kampanii

  • przekazanie silnego sygnału przeciwko przemocy seksualnej, wykorzystującego kreatywność i innowacyjność
  • podjęcie silnej i ciągłej kampanii informacyjnej przeciwko przemocy seksualnej, przyciągającej zainteresowanie ludzi w całej Europie
  • zachęcenie młodzieży, trzeciego sektora z całej Europy i reszty świata, aby przyczynili się do zainicjowania silnego europejskiego ruchu prewencyjnego przeciwko przemocy seksualnej
  • Wspieranie współpracy, zaangażowania i wsparcia ze strony innych podmiotów społecznych, w tym władz publicznych i instytucji edukacyjnych.

Kampania jest wdrażana w ramach projektu React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work (Erasmus+, akcja 2, Partnerstwa Strategiczne) przez następujące kraje partnerskie: Cypr, Grecję, Polskę, Martynikę oraz Hiszpanię. Wyzwanie jest prowadzone jednocześnie we wszystkich tych krajach.

Odwiedź stronę projektu www.reactactprevent.com lub fanpage na Facebooku @ReactActPreventSV. i dowiedz się więcej!