HOPP

Mobilność młodzieży na Cyprze dobiegła końcaMobilność młodzieży została zorganizowana w Larnace, na Cyprze w terminie 11-18 listopada 2018, w ramach projektu „React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work”, finansowanego ze środków partnerstwa strategicznego Programu Erasmus+. Organizatorem szkolenia była organizacja koordynująca projekt – Social Policy and Action Organization.

Celem mobilności były:

  • wymiana doświadczeń,
  • podnoszenie świadomości wśród młodych ludzi na temat zapobiegania przemocy seksualnej,
  • zapoznanie ze skutecznymi metodami walki z przemocą poprzez wykorzystanie pierwszych modułów opracowanych w trakcie projektu.

Młodzi ludzie z Cypru, Grecji, Hiszpanii, Martyniki i Polski wzbogacili się o nowe doświadczenia, wiedzę i umiejetności na temat sposobów oraz środków podejmowanych w celu ochrony przed przemocą seksualną i jej przeciwdziałania.

W ramach powyższego partnerstwa, nasze stowarzyszenie pełni ważną rolę eksperta w dziedzinie opracowywania modułów edukacji pozaformalnej dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas projektu „Start Now: strategic partnership for health promotion among youth”.

Stowarzyszenie było dumnie reprezentowane przez naszych wolontariuszy i ekspertów w zakresie edukacji pozaformalnej oraz psychologii resocjalizacyjnej: Dominikę, Emilię, Magdę oraz Łukasza.