HOPP

Kampanie zdrowotne Guardians of healthW ramach projektu „Guardians of health” uczestnicy opracowali kampanie zdrowotne, które przeprowadzili podczas wymiany młodzieży wśród społeczności lokalnej takich miejscowości jak: Żegiestów, Piwniczna-Zdrój oraz Krynica. Pozostałe kampanie zostały zaimplementowane w sieci. Listę kampanii znajdziecie poniżej! 🙂

I KAMPANIE LOKALNE

kampanie promujące zdrowie:

  • STDs prevention,
  • How to avoid obesity and sicknesses that are caused by it,
  • Benefits of sleep,
  • Mental health.

kampanie profilaktyczne:

  • Smoking (Light your future, quit smoking),
  • Fast food and calories,
  • Overuse of Antibiotics,
  • Move your body-don’t be passive – change a car to the bike.

II KAMPANIE ONLINE