HOPP

GO FOR IT!Między 5 a 12 marca polska młodzież uczestniczyła w projekcie związanym z prawami człowieka oraz podstawami prawa europejskiego na Cyprze! Wymiana organizowana była przez BD SYMPOSIUM HUMANITARIAN SERVICES, a ich Projekt  GO FOR IT 1-2-3 był debiutem! integruje on demokrację i prawa człowieka w pracy z młodzieżą, promując jednocześnie programy Erasmus+ i Rady Europy w zakresie demokracji i praw człowieka. Po pierwszej z dwóch wymian  młodzieżowych, uczestnicy będą musieli wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej społeczności oraz w organizacjach charytatywnych, w których pracują jako wolontariusze.