HOPP

Projekt „You And The Mount” rozpoczął się w BułgariiW okresie 20.10.-27.10.2021 r. w Lozen w Sofii, jako partnerzy bierzemy udział w międzynarodowym projekcie „You and the Mount”. Wydarzenie zgromadziło uczestników z Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Polski. „You and the Mount /YATM/” to wymiana młodzieży, której celem jest pokazanie związku ludzi z górą. Projektem zachęcaliśmy młodych ludzi do dalszego poszukiwania zrównoważonej turystyki i sportu, pokazaliśmy im, że lekkomyślne zachowanie w górach czasami prowadzi do poważnych konsekwencji. Gromadząc młodych ludzi, chcieliśmy nauczyć ich podstawowych umiejętności niezbędnych do uprawiania turystyki i sportu w górach. Zdobyli zaawansowane umiejętności przydatne nie tylko w górach, ale także w życiu codziennym. Przez wszystkie zaplanowane przez nas czynności zostali wyprowadzeni ze strefy komfortu, musieli rozwiązywać przypadki, które napotkali w górach, ale te umiejętności przydałyby się również w ich codziennym życiu.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU TO:

  • Nabywanie umiejętności w ekstremalnych i nieprzewidywalnych sytuacjach w górach;
  • Zapobieganie zagrożeniom uprawiania sportu i turystyki w górach;
  • Umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach już stworzonych;
  • Dobór odpowiedniego sprzętu i trasy w przewidywalnych sytuacjach górskich;
  • Stworzenie strony internetowej/bloga/platformy internetowej przez młodzież biorącą udział w projekcie, na której mogą dzielić się dobrymi praktykami, radami, dodawać swoich znajomych i pozostawać w kontakcie po zakończeniu projektu. W oparciu o zgromadzoną wiedzę z poprzednich dni, młodzi zaczną tworzyć stronę internetową/blog/platformę do przyszłej komunikacji między uczestnikami i ich przyjaciółmi na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
  • Zrozumienie priorytetów UE w polityce na rzecz młodych ludzi, ich rozwoju osobistego i zawodowego;
  • Zrozumienie polityki UE w zakresie aktywności fizycznej i sposobu, w jaki sport przyczynia się do ich zdrowia i dobrego samopoczucia;
  • Zrozumienie polityk UE dotyczących zrównoważonego rozwoju i polityk w krajach UE.

Realizując działania projektowe, młodzi ludzie musieli myśleć racjonalnie, radzić sobie z różnymi sytuacjami i rozwijać swoje racjonalne myślenie. Wszystkich uczestników zjednoczyła potrzeba doskonalenia kultury górskiej i czysto ludzkich cech młodzieży.
Organizacje partnerskie wybrały młodych ludzi zaangażowanych publicznie i chcących dzielić się swoimi doświadczeniami ze swoimi społecznościami.

Czas trwania mobilności młodzieży wynosił 8 pełnych dni roboczych. Projekt opierał się na nieformalnym podejściu do uczenia się i był połączony z pracą zespołową, ćwiczeniami i dyskusjami.

„You And the Mount /YATM/” jest finansowany ze środków Programu Erasmus+ ze współpracy z organizacjami: Bulgarian Sports Development Association (BUL) – YATM coordinator, Social Policy And Action Organization (CYP), Bosnian Representative Association For Valuable Opportunities (BIH), ATET Zimbrul Carpatin (ROM), A.D.E.L. – Association For Development, Education And Labour (SVK), Zavod Za Sport Ajdovscina (SLO), Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” (POL).