HOPP

Projekt React Act Prevent Sexual Violence Through Youth Work dobiega końcaPrzez ponad 2 lata mieliśmy okazję być partnerem i realizować projekt przeciwdziałający przemocy seksualnej. W trakcie jego trwania wzięliśmy udział jako organizacja w wielu aktywnościach, tworząc wspaniałe rezultaty. Wzięliśmy udział w aż 5 spotkaniach międzynarodowych, w kilkudziesięciu challenge’ach, pracowaliśmy nad strategią i tworzyliśmy narzędzia edukacyjne. W ramach projektu powstała platforma e-learningowa z kilkudziesięcioma modułami edukacyjnymi dla organizacji i instytucji. To były lata ciężkiej i owocnej współpracy pomiędzy krajami partnerskimi: Cyprem, Grecją, Hiszpanią, Martyniką i Polską.

Ostatni rezultat projektu pozostaje z nami na zawsze. W ramach działalności naszego stowarzyszenia otworzyliśmy info centrum projektu, w ramach którego będziemy informować i edukować z narzędzi przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Zapraszamy do naszego Info centrum online, które znajdziecie w naszej specjalnej zakładce, gdzie można zapoznać się z rezultatami projektu i wdrożyć strategie profilaktyczne w swoich organizacjach.

Mieliśmy okazję promować projekt oraz powstałe info centrum podczas szeregu wydarzeń lokalnych 🙂

Zobaczcie sami!