HOPP

Za nami pierwsza runda Round Table!W czawrtek 10 października 2019 roku odbyło się bardzo owocne spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora Reaguj – Działaj – Zapobiegaj.

Dziękujemy za udział, a w szczególności za gościnę Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu.

W ramach spotkania odbyliśmy trudną dyskusję na temat przemocy seksualnej. Ilość poruszonych wątków i zaznaczonych problemów spowodowało, iż zamierzamy kontynuować tą dyskusję na kolejnym spotkaniu w poszerzonych gronie. Tym samym, zdecydowaliśmy o przekształceniu Reaguj – Działaj – Zapobiegaj w dłuższą kampanię społęczną.


Planujemy również kontynuować rozpoczetą dyskusję na przygotowanej przestrzeni online w następujących obszarach: 
1. Jak rozmawiać o problemie przemocy seksualnej w NGO
2. Wypracowanie konkretnych metod profilaktyki przemocy seksualnej
3. Jak rozmawiać z młodzieżą o przemocy seksualnej – dobre praktyki.

Już wkrótce przedstawimy szczegóły możliwości udziału w tych dyskusjach a sama kampania Reaguj – Działaj – Zapobiegaj będzie prowadzona w medialnym partnerstwie z portalem W Centrum.

Czwartkowe spotkanie pokazało, że temat jest ważny i potrzebny. Umiejętności trenerskie uczestników przydały się również w drugiej części spotkania – aktywnościach dla dzieci i młodzieży z OAZY.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+