HOPP

#LeadTheWay Challenge: Motywuj młodych ludzi do reagowania i przeciwdziałania przemocy seksualnej!Jesteś znany i sławny! Wielu młodych ludzi podąża za tobą, mają cię za wzór do naśladowania! Wypowiedz się i zmotywuj młodych ludzi do reagowania i zapobiegania przemocy seksualnej.

Wyzwanie

Stwórz swoją potężną wiadomość przeciwko przemocy seksualnej za pomocą krótkiego filmu lub zdjęcia i opublikuj ją na swoim koncie w mediach społecznościowych, zachęcając innych do naśladowania.

Jak opublikować posta?

1.Stwórz swoją wiadomość. Może mieć ona formę filmu lub obrazu (np. plakat, rysunek, tekst, zdjęcie, selfie) w języku angielskim lub ojczystym. Bądź innowacyjny, kreatywny i oryginalny.

2. Stwórz post na swoim profilu (FacebookInstagramTwitter) i oznacz stronę kampanii:

– Facebook@ReactActPreventSV

– Instagram@ReactActPreventSV

– Twitter@ReactActPrevent

3. Pamiętaj o dodaniu hashtagów #ReactActPrevent #StopSexualViolence #LeadTheWayChallenge na końcu posta.

Czas trwania

Wyzwanie rozpoczyna się w marcu 2019 r. w całej Europie. Możesz brać udział tyle razy, ile chcesz.

Cele kampanii

1.przekazanie silnego sygnału przeciwko przemocy seksualnej, wykorzystującego kreatywność i innowacyjność

2. podjęcie silnej i ciągłej kampanii informacyjnej przeciwko przemocy seksualnej, przyciągającej zainteresowanie ludzi w całej Europie

3. zachęcenie młodzieży, trzeciego sektora z całej Europy i reszty świata, aby przyczynili się do zainicjowania silnego europejskiego ruchu prewencyjnego przeciwko przemocy seksualnej

4. Wspieranie współpracy, zaangażowania i wsparcia ze strony innych podmiotów społecznych, w tym władz publicznych i instytucji edukacyjnych.

Kampania jest wdrażana w ramach projektu React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth WorkErasmus+, akcja 2, Partnerstwa Strategiczne przez następujące kraje partnerskie: Cypr, Grecję, Polskę, Martynikę oraz Hiszpanię. Wyzwanie jest prowadzone jednocześnie we wszystkich tych krajach.

Odwiedź stronę projektu www.reactactprevent.comlub fanpage na Facebooku @ReactActPreventSV. i dowiedz się więcej!