HOPP

REACT-ACT-PREVENT SEXUAL VIOLENCE THROUGH YOUTH WORKStowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki “HOPP” jest partnerem projektu “REACT-ACT-PREVENT SEXUAL VIOLENCE THROUGH YOUTH WORK” realizowanego w ramach KA2, partnerstwa strategicznego Programu Erasmus+. Głównym koordynatorem projektu jest nasz wieloletni partner i zaprzyjaźniona organizacja: Social Policy and Action Organization, z którą realizujemy nasz kluczowy projekt „Start now!”. Pośród partnerów projektu są także: Terram Pacis z Norwegii, Oesterreichische Jungarbeierbewegung Oejab z Austrii oraz D’Antilles et D’Ailleurs z Francji.

Celem projektu jest zapewnienie młodym organizacjom pozarządowym innowacyjnych kompleksowych narzędzi i środków, aby skutecznie przyjmować, planować i wdrażać strategie, programy i praktyki profilaktyczne mające na celu zwalczanie przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, w oparciu o podejście prewencyjne, w tym wymianę informacji, podnoszenie świadomości, edukację, szkolenia, tworzenie sieci oraz współpracę, z wykorzystaniem nieformalnych narzędzi i metod uczenia się.

Naszym pierwszym celem jest 1 spotkanie robocze, które odbędzie się już za 3 tygodnie (23-26 marca 2018), na Cyprze, które zapoczątkuje wszelkie działania projektowe. Będzie to czas na ustalenia praktyczne i merytoryczne, a także na poznanie się wszystkich partnerów, ustalenie kamieni milowych i podpisanie umowy partnerskiej.