HOPP

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach „Start now!” za nami!Zaledwie tydzień temu zakończyliśmy pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach naszego największego projektu. Odbyło się ono w Opolu, w dniach 21-24 kwietnia. Podczas tego spotkania oficjalnie rozpoczęliśmy nasz projekt, który jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne.
Podczas tych intensywnych, ale bardzo owocnych dni udało nam się formalnie ustanowić nasze partnerstwo, podpisując wewnętrzne porozumienia między naszymi organizacjami. Opracowaliśmy kolejne etapy i zaplanowaliśmy harmonogram pozostałej części projektu, który planowany jest na okres dwóch lat (do końca 2018 r.). Właśnie teraz, już po tym spotkaniu wierzymy, że nadchodzące dwa lata będą wyjątkowe dla naszych organizacji, a końcowe rezultaty przekroczą nasze wcześniejsze założenia.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa edukacji zdrowotnej wśród młodych ludzi. Zostanie on zrealizowany poprzez przygotowanie narzędzie do uczenia się pozaformalnego. Dzięki czemu nauka o zdrowiu nie będzie tylko przedstawieniem faktów i wskazówek, jak to jest powszechne w tradycyjnej edukacji zdrowotnej. W tym celu opracowujemy innowacyjną metodę kształcenia nieformalnego opartą na systemie modułów. Już teraz, po rozpoczęciu projektu, zaczynamy pracować nad tą metodą, aby stworzyć użyteczne i, co najważniejsze, interesujące dla młodzieży materiały do pozyskiwania wiedzy niezbędnej do zdrowego trybu życia.

Tłem naszego partnerstwa jest silna współpraca między naszymi organizacjami, które trwa już od 3 lat. Podczas tego spotkania musieliśmy się lepiej poznać. Bułgarski zespół reprezentowali: Joanna Dochevska i Kalinka Gudarovska, Cypr – Ifigenia Katchie i Konstantina Katsie, HOPP – Martyna Jaros i Piotr Jaros.