HOPP

Rezultaty

W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z akcjami i działaniami stowarzyszenia „hopp”

Projekt „Start Now!: strategic partnership for health promotion among youth”.

Publikacja powstała w ramach partnerstwa strategicznego (Erasmus+) pomiędzy Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”, Bulgarian Sports Development Association oraz Social Policy and Action Organization.

PUBLIKACJA

Język publikacji: angielski

Rozdziały:

Preface

1 – Introduction

2 – Power of non-formal education

3 – Modules

4 – Non-formal Education Center

5 – Implementation

6 – Study

7 – Project Evaluation and summary

The partners

Film prezentujący kampanie zdrowotne uczestników projektu „Guardians of health” realizowane w miejscowościach: Piwniczna-Zdrój oraz Krynica.

Publikacja prezentująca kampanie zdrowotne realizowane przez uczestników projektu.

The HOPP broszura projektu „Guardians of health”

Recenzje aplikacji zdrowotnych zrealizowane przez uczestników wymiany młodzieży „Future health – our challenge”

Hipotezy zdrowotne w ramach akcji „Myths busters”, które zostały obalone dowodami naukowymi przez uczestników wymiany młodzieży „Future health – our challenge”.

The HOPP broszura projektu „Future health – our challenge”

Infografika o zdrowiu przygotowana dla mieszkańców miasta Opola. Kolportowana w ramach stałej działalności.

Zdrowie i higiena życia miejskiego na przykładzie dziejów miasta Opola – prezentacja multimedialna.

Teledysk zrealizowany przez uczestników projektu „Youth & Fit Synergy”, w ramach Programu Erasmus+ (2014, Opole).

Flash mob zrealizowany przez uczestników projektu “HOP into NET”, w ramach Programu Erasmus+ (20-26.07.2015, Opole).

LIPDUB HOPP zrealizowany przez uczestników projektu “HOP into NET”, w ramach Programu Erasmus+ (20-26.07.2015, Opole).

Teledysk zrealizowany przez uczestników projektu „First step to healthy Europe!”, w ramach Programu Młodzież w Działaniu” (2013).

Teledysk zrealizowany przez uczestników projektu „European warm-up”, w ramach Programu Erasmus+ (2014).

Fotoksiążka online z projektu „Youth & Fit Energy”.

Teledysk zrealizowany przez uczestników projektu „HOP 4 Health!”, w ramach Programu Młodzież w Działaniu” (2013).

Profilaktyka chorób układu krążenia. Końcowa publikacja projektu „Youth & Fit Energy Prevention Programmes”.